Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
52floors
0484 84ba 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamrautyna mrautyna
52floors
5056 b352 500
Reposted fromoohwow oohwow vialost-in-space lost-in-space
52floors
8561 6e3c 500
Reposted bycassandra2707freequteraz
52floors
8532 8d02
Reposted bycassandra2707badtime
52floors
Powiedz ile jest jeszcze we mnie prawdy
Bo tracę siebie na dobre
Tysiące ludzi których mijam,nie mam dla nich serca
Nie wiem jak z tym walczyć
Ale dziękuje za życie takie,jakie jest.
— 1.
52floors
52floors
Nowy rok to czas zmian. To dopiero szósty dzień, jeszcze zdąże..
— mam czas!
Reposted fromidepopiwo idepopiwo viarevalie revalie
52floors
1698 d0d6
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viaSTWRSK STWRSK
52floors
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. [...]
— Martyna Wojciechowska
Reposted fromroxanne roxanne viainherownway inherownway
52floors
2037 d0a1
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie
52floors
9707 031d 500
Reposted fromohshit ohshit viaindisputabel indisputabel
52floors
2409 b8e4 500
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie
52floors
Reposted frommesoup mesoup viaLadyGoga LadyGoga
52floors
Wiesz co najbardziej nas denerwuje? Monotonia. Brak zmian, przygód. Brak możliwości na poczucie smaku wolności, czegoś zupełnie obcego. 
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viaoutkapa outkapa
52floors
tiesunbreakable:

Can we please take a moment and notice how Chuck is what his father never was: a dad. A dad that praises his kid for the simplest of things, that loves him and that is not afraid to show it, a dad that will protect and provide for him no matter what.

Reposted fromlugola lugola viapimpmyheart pimpmyheart
52floors

Gdzie moje dziecinstwo, w ktorym nie musialam wiedziec tyle
Z kazdym i wszedzie.
Powiedz mi jak duzo czasu przecieka mi przez palce.
Nawet nie probuje,nonsens.

Ludzie sie zmieniaja,twoja siosta,brat i zycie.
Ja stoje w miejscu.
Reposted bymary-jade-blade mary-jade-blade
52floors
52floors
52floors
4051 5823
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viapigmalion pigmalion
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl