Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
52floors
4395 9760
Reposted fromkarahippie karahippie viapimpmyheart pimpmyheart
52floors
52floors
niektóre rzeczy chce się zatrzymać tylko dla siebie. nie dlatego , że są złe , ale po prostu nie chce się o nich mówić.
52floors
9442 2f85 500
52floors
8434 afe8
"Don't try" ("Nie próbuj"). Żona Ch. Bukowskiego, Linda Lee Bukowski twierdzi, że ma to oznaczać: "Jeżeli spędzasz cały czas próbując, wtedy wszystko co robisz to tylko próbowanie. Więc nie próbuj. Po prostu rób"

so... don't try
Reposted fromairwave airwave viaJestemTylkoMoja JestemTylkoMoja
52floors
Nic mi tak w życiu nie wyszło jak zupa
Reposted frombng123 bng123 viaJestemTylkoMoja JestemTylkoMoja
52floors
0022 18dc 500
52floors
52floors
Play fullscreen
Reposted bybudas budas
52floors
Jestem jaka jestem. Niepojęty przypadek, jak każdy przypadek.
— Wiesława Szymborska
Reposted fromresort resort viaBloodMoon BloodMoon
52floors
Po trzydziestce będę tak bogata,że wszystko oddam chorym na raka.
— I trzymaj mnie za mnie kciuki!
52floors
8605 09ee
Reposted frombendem bendem viaLostinBlackHole LostinBlackHole
52floors
NICZEGO NIE BĘDZIE ŻAL
52floors
52floors
52floors
Po cholerę te wszystkie słowa, jeśli nie stoją za nimi uczucia.
— requiem for a dream
Reposted frommeowl meowl viaRecklessKid RecklessKid
52floors
5044 6dab
Reposted fromrooms rooms viapapieroski papieroski
52floors
1821 d233
Reposted fromkjuik kjuik viaaAccarl7 aAccarl7
52floors
Reposted fromPTS PTS vianotforgetme notforgetme
52floors
Wiesz co myślę? Myślę, że każdy ma prawo do szczerego uśmiechu , bez względu na to co go spotkało i kiedyś spotka.
Reposted bysavingmezawieruchalittlewitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl